istanbul su deposu temizliği yönetmeliği

istanbulda bu sizlere su deposu temizliği yönetmeliğinden bahsetmek istiyoruz. Sağlık bakanlığınca hazırlanan ve insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik

istanbul su deposu temizliği yönetmeliği

Su deposu temizliği yönetmeliği

istanbul da bu sizlere su deposu temizliği yönetmeliğinden bahsetmek istiyoruz. Sağlık bakanlığınca hazırlanan ve 'insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik' olarak adlandırılan bu su deposu temizliği yönetmeliğinin esas amacı insani tüketim amaçlı suların teknik ve fiziksel yapılarının kalitesini arttırmak sureti ile bir standartizasyona sokularak tüketilecek suların sağlıklı olmasını sağlamaktır.Hazırlanan istanbul su deposu temizliği yönetmeliği, kaynak suları, içme suları ve içme-kullanma suları ile ilgili hükümleri geniş bir biçimde derinlemesine olarak kapsamasının yanında maden suları olarak adlandırdığımız doğal mineralli sular, kaplıca ve içmece sularının yanında tıbbi amaçlı sular kapsam içine sokulmamıştır.Su deposu temizliğinde kalite standartları yani 'su deposu temizliği yönetmeliği' kapsamında insan sağlığının korunmasının gerektirdiği hallerde  ilave edilecek parametreler çerçevesinde en azından suyun mikro organizmalardan, parazitlerden ve insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktarlarda herhangi bir maddeden arındırılmış olması amaçlanmaktadır.

istanbul su deposu temizliği yönetmeliği

Su deposu temizliğinde kalite standartlarının aranacağı noktalar arasında sayabileceğimiz özelliklerden bahsedecek olursak, tüketilecek veya kullanılacak suyun bir şebeke aracılığı ile temin ve tedarik edilmesi durumunda ilgili bina veya bir kuruluşta, suyun insani tüketim amaçlı olarak kullanılmak üzere musluklardan akıyor olması, su tankerden alınıyorsa, su satılmak üzere şişelere veya ambalajlara doldurulmuş ise ve su gıda üretiminde kullanılması halinde standartlara ve yönetmeliğe uygun olarak tedarik edilmeli ve tüketilmeli veya kullanılmalıdır.

 

su deposu temizliği yönetmeliği

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu

Su deposunda bulunduran apartman, bina ve işyerlerinin su deposu temizliği ve su deposu bakımının ve su deposu dezenfeksiyonunun yönetmeliklere ve standartlara uygun bir şekilde yapmaması nedeni ile normalde temiz ve sağlıklı bir şekilde şebekelerden sunulan içme suyu, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak temizliği yapılmayan su depoları bu yüzden insanlarda tifo, sarılık, zatürre, kolera, hepatit gibi salgın hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa sebebiyet verebilmektedir.Şebeke suyundan alınan numunelerin üzerinde yapılan analizlerde su da hiçbir problem söz konusu olmazken bina su depolarında ve apartman su depolarında bulunan sulardan alınan numunelerde yapılan analizlerde durum insan sağlığını tehdit edecek şekilde kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeye rastlandığını göstermiştir.Apartman ve bina girişlerine kadar getirilen temiz suyun apartman su depolarında kirletilmesininönlemek için ve sağlıklı bir su tüketimin sağlanması için; apartman, bina, iş yerleri, okul ve kurumlar su deposu temizliklerini periyodik olarak mutlaka yapmalıdırlar. Bu aşamada Dezenfeksiyon İstanbul olarak su deposu temizliği alanında sizlere en iyi hizmeti profesyonel ekibimiz ile veriyoruz. 

Sağlık bakanlığı su deposu genelgesine göre sağlıklı su deposunun özellikleri

Su deposu içinde bulundurulan su uzun bir süre bekletilmemeli ve sadece su kesintisi olduğu zamanlarda değil sürekli bir şekilde su sirkülasyonu değişimi sağlanarak tüketilmelidir. Su deposu temizliğinizin belirli aralıklarda düzenli ve periyodik olarak mutlaka temizlik ve dezenfektesi yapılmalıdır. Su deposunun yüzeyleri, su deposunun içindeki suyun mineral özelliklerini bozmayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır. Hatta bu nitelikte bir yalıtım malzemesi ile su depoları kaplatılmalıdır. Eğer su deposunun içinden farklı amaçlarla geçen kalorifer ve su tesisatı gibi boru bağlantıları varsa bu boru bağlantılarında sızıntı olup olmadığının kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Su deposunun kapağı her zaman kilitli olmalı ve görevlilerce açılıp kapanması kesinlikle önemlidir. Böcek, kedi, fare ve kuşların su deposuna girmelerine karşı önlem alınmalı. Su deposu hidrofor ve fittings elemanlarında bulunan metal aksam ve plastik aksamda insan sağlığını tehdit edici bakteri üretmeyen ve materyaller içermeyen malzemeler kullanılmalıdır. 
DEZENFEKSİYON İSTANBUL İletişim Bilgileri


DEZENFEKSİYON İSTANBUL - Su deposu temizliği yönetmeliği - Su deposu temizliği - istanbul su deposu temizliği yönetmeliği - apartman su deposu temizliği - bina - apartman - apartman su deposu